Servoer

Hvis det benyttes andre servohorn enn JR servohorn, kan stramming av servoskrue føre til at servohornet kommer i kontakt med servokassa. Dette kan føre til at servoen bli overbelastet og i verste fall kan den bli utbrent.
En mulig løsning er å sette inn en skive mellom utgangsgiret og servohornet og kontrollere at servohornet ikke er i kontakt med servokassa.